INSCRIPCIÓ ONLINE

ALTA SOCI + 65 anys
Més de 65

Oferta Especial!

65,00
Matrícula
Assegurança
Quota d'agost
No paguis fins Setembre!
Polsera d'activitats
Carnet de soci

Matrícula
Inclou Assegurança + Polsera + Carnet
110.05€
23.16€
Quota mes en curs
* Pròxima quota mensual 41.84€
41.84€
ESTALVIA'T 86,89€
151,89€
65,00€

ALTA SOCI Adult
De 18 a 64

Oferta Especial!

65,00
Matrícula
Assegurança
Quota d'agost
No paguis fins Setembre!
Polsera d'activitats
Carnet de soci

Matrícula
Inclou Assegurança + Polsera + Carnet
110.05€
20.65€
Quota mes en curs
* Pròxima quota mensual 44.35€
44.35€
ESTALVIA'T 89,40€
154,40€
65,00€

ALTA SOCI Jove
De 15 a 17

Oferta Especial!

75,29
Matrícula
Mensualitat 
Assegurança
Polsera d'activitats
Carnet de soci
Consulta la quota familiar

Matrícula
Inclou Assegurança + Polsera + Carnet
110.05€
50.46€
Quota mes en curs
* Pròxima quota mensual 24.83€
24.83€
ESTALVIA'T 59,59€
134,88€
75,29€

ALTA SOCI Nen
De 7 a 14

Oferta Especial!

75,23
Matrícula
Mensualitat 
Assegurança
Carnet de soci
Consulta la quota familiar

Matrícula
Inclou Assegurança + Polsera + Carnet
110.05€
55.91€
Quota mes en curs
* Pròxima quota mensual 19.32€
19.32€
ESTALVIA'T 54,14€
129,37€
75,23€