INSCRIPCIÓ ONLINE

ALTA SOCI + 65 anys
Més de 65

Oferta Especial!

50,00
Matrícula
Assegurança
Quota de Desembre.
Polsera d'activitats
Carnet de soci

Matrícula
Inclou Assegurança + Polsera + Carnet
110.05€
8.16€
Quota mes en curs
* Pròxima quota mensual 41.84€
41.84€
ESTALVIA'T 101,89€
151,89€
50,00€

ALTA SOCI Adult
De 18 a 64

Oferta Especial!

50,00
Matrícula
Assegurança
Quota de Desembre.
Polsera d'activitats
Carnet de soci

Matrícula
Inclou Assegurança + Polsera + Carnet
110.05€
5.65€
Quota mes en curs
* Pròxima quota mensual 44.35€
44.35€
ESTALVIA'T 104,40€
154,40€
50,00€

ALTA SOCI Jove
De 15 a 17

Oferta Especial!

75,50
Matrícula
Mensualitat 
Assegurança
Polsera d'activitats
Carnet de soci
Consulta la quota familiar

Matrícula
Inclou Assegurança + Polsera + Carnet
110.05€
50.67€
Quota mes en curs
* Pròxima quota mensual 24.83€
24.83€
ESTALVIA'T 59,38€
134,88€
75,50€

ALTA SOCI Nen
De 7 a 14

Oferta Especial!

75,50
Matrícula
Mensualitat 
Assegurança
Carnet de soci
Consulta la quota familiar

Matrícula
Inclou Assegurança + Polsera + Carnet
110.05€
56.18€
Quota mes en curs
* Pròxima quota mensual 19.32€
19.32€
ESTALVIA'T 53,87€
129,37€
75,50€